Tapusi grāmata par treneri Jāni Mileiku

27.12.2020
Grāmatas vāka dizains parāda, ka šahs atver ceļu uz pasauli.

Latvijas šaha literatūras krātuvi nesen papildinājusi grāmata "Treneris Jānis Mileika" ("Тренер Янис Милейка"), ko izdeva Jāņa Mileikas audzēknis Jurijs Agafonovs. Tas ir pamatīgs, 228 lapaspušu biezs izdevums cietos vākos, ar daudzām  ilustrācijām un šaha partijām, tekstiem latviešu un krievu valodā.

Grāmata sastāv no Jāņa Mileikas biogrāfijas, stāstiem par viņu, par šaha attīstību Jēkabpilī, aprakstiem par deviņiem viņa piemiņas turnīriem, īsas šaha terminu vārdnīcas trīs valodās un visu Latvijā izdoto šaha grāmatu bibliogrāfiskā saraksta. Aptuveni gadu tapusī grāmata izdota tipogrāfijā  "Veiters korporācija", izdevuma ISBN 978-9934-23-235-0.

Jurijs Agafonovs ir ne tikai grāmatas idejas autors, bet arī finansētājs atbalstītājs. "Šī grāmata nav nedz literāra fantāzija, nedz enciklopēdija, tas ir stāstu, notikumu un fotogrāfiju kaleidoskops, kas atspoguļo vēstures epizodes. Notikumu dalībnieku atmiņas parādītas ar minimālām stilistiskām izmaiņām, un raksturo tā laika faktus, domas un vērtējumus", teikts viņa sniegtajā izdevuma raksturojumā.

Bez Jurija Agafonova "Treneris Jānis Mileika" saturu ar saviem stāstiem, atmiņām un vērtējumiem veidojuši (saturiskā kārtībā) Gunārs Pušmucāns, Guntis Jankovskis, Ģirts Kiršbergs, Igors Kuršnarjovs, Ivars Babris, Jānis Visockis, Juris Saksis, Juris Segliņš, Uldis Melderis, Uldis Sermons, Vitālijs Levčenkovs, Vladimirs Kirpičnikovs, Mihails Bogorads, Oļegs Batakovs, Steponas Viškelijs, bet priekšvārda autore ir Dana Reizniece-Ozola.

Grāmata nav pārdošanā. Tā ir dāvana trenera piemiņai. Grāmata "Treneris Jānis Mileika" pieejama Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Jēkabpils pilsētas bibliotēkā, Jēkabpils sporta skolā, Rīgas šaha federācijā un pie Jurija Agafonova.

Jānis Mileika bija ievērojams šaha treneris (1936–2010), kas Jēkabpils sporta skolā izveidoja šaha nodaļu un nostrādāja tur 42 gadus. Viņš ir izaudzinājis vienu sporta meistaru, 13 meistarkandidātus un daudzus desmitus zemāku sporta klašu audzēkņus. Pats Jānis uzskatīja, ka galvenais šaha spēles mērķis ir iemācīt radoši domāt un strādāt, kā arī atrast izeju no ikvienas situācijas ne vien uz šaha galdiņa, bet arī dzīvē.