Grāmatā "Latvijas sporta apskats" var izlasīt arī par šaha vēsturi

26.01.2021

Latvijas Izglītības fonds izdevis grāmatu "Latvijas sporta apskats", kurā arī šaham ir veltīta ilustratīva sadaļa. 600 lapaspušu biezajā grāmatā aptverts laika posms no sporta pirmsākumiem līdz 2020.gadam.

Kā teikts anotācijā, grāmatā caurviji skārtas divas tēmas – sporta pārvalde un sportistu sasniegumi. Pirmā tēma aprakstīta vēsturiskās periodizācijas secībā – sporta pārvalde brīvajā Latvijā, okupācijas un Otrā pasaules kara laikā, pēckara okupācijas periodā un laikā pēc neatkarības atgūšanas.

Sportistu sasniegumi sistematizēti atbilstoši sporta pārvaldes periodiem, tomēr pamatā akcentēti panākumi lielākajos sporta pasākumos, doti sportistu biogrāfiskie apraksti, vēsturiskie notikumi ārpus grāmatā esošās vēstures periodizācijas, lai parādītu cēloņsakarības.

Grāmatu var iegādāties RTU Studentu servisa centrā vai Jāņa Rozes grāmatnīcās.

RTU Studentu servisa centrā Ķīpsalā, Āzenes iela 6, tā maksā 20,61 eiro. Iepriekš jāpiesaka sava vizīte pa tālruni 67089364 (darba laiks no 8 līdz 17) vai jāsūta e-pasts gramatnica@rtu.lv. Grāmatu var saņemt arī pa pastu.

Savukārt Jāņa Rozes grāmatnīcās tā maksā 30,30 eiro. Detalizētu informāciju par tās iegādi var iegūt janisroze.lv.

Pamatīgā izdevuma autors ir pedagoģijas doktors, profesors, emeritētais zinātnieks Ilgvars Forands. "Latvijas sporta apskats" tapis trīs gadu laikā un izdots tikai 500 eksemplāru tirāžā.