Skolotāja Ulda Deisona 5. piemiņas turnīrs (ar ielūgumiem)

11.06.2023