Dokumenti

Latvijas Šaha federācijas statūti

Latvijas Šaha federācijas biedru saraksts

Iesniegums par iestāšanos Latvijas Šaha federācijā

Licencēto tiesnešu saraksts

Sporta klašu un titulu iegūšanas noteikumi

Latvijas Šaha federācijas prasības treneriem

LSFP budžeta līdzekļu sadalījums šaham 2019.gadā
LSFP budžeta līdzekļu sadalījums šaham 2018.gadā
LSFP budžeta līdzekļu sadalījums šaham 2017.gadā


Valsts budžeta līdzekļu izlietojums 2018.gada 1. ceturksnī
Valsts budžeta līdzekļu izlietojums 2018.gada 2. ceturksnī
Valsts budžeta līdzekļu izlietojums 2018.gada 3. ceturksnī
Valsts budžeta līdzekļu izlietojums 2019.gada 1.ceturksnī
Valsts budžeta līdzekļu izlietojums pasākuma "RTU Open 2018" organizēšanai

Sporta klašu saraksts (2016.,2017.,2018., 2019.)
Kārtība, kādā tiek noteikti dalībnieki Latvijas jauniešu čempionātā finālā šahā

2018.gada 21.decembra valdes sēdes protokols
2018.gada 21.decembra valdes sēdes dienaskārtība
Biedru sapulces protokols Nr.1/18 30.04.2018
2018.gada 30.aprīļa biedru sapulces darba kārtība
2018.gada 23.februāra valdes sēdes protokols
2018.gada 23.februāra valdes sēdes dienaskārtība
2017.gada 5.oktobra valdes sēdes protokols
2017.gada 5.oktobra valdes sēdes dienaskārtība

2017.gada 30.aprīļa valdes sēdes protokols
2016.gada 14.augusta paplašinātas valdes sēdes un preses konferences protokols
2016.gada 24.februāra valdes sēdes protokols
2015.gada 9.decembra valdes sēdes protokols

2018.gada pārskats
2017.gada pārskats
2016.gada pārskats
2015.gada pārskats

2014.gada pārskats

Aizliegto vielu un metožu saraksts
Nacionālā antidopinga organizācija
FIDE Antidopinga noteikumi

Šaha noteikumi (angliski)
FIDE Šaha Noteikumi
Šaha spēles pamati
Latvijas čempionātu rezultāti