Dokumenti

Latvijas Šaha federācijas statūti

Latvijas Šaha federācijas biedru saraksts (31.12.2022)

Latvijas Šaha federācijas sportistu reģistrs (31.12.2022)

Iesniegums par iestāšanos Latvijas Šaha federācijā

Licencēto spēlētāju saraksts 2022

Licencēto tiesnešu saraksts 2020

Šahistu un turnīru licencēšana 2020

Sporta klašu un titulu iegūšanas noteikumi 2024

Latvijas Šaha federācijas prasības treneriem
 

LSFP piešķirto VKS LVM dāvinājuma līdzekļu sadalījums 2022.gadam
LSFP piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadalījums 2022.gadam

LSFP budžeta līdzekļu sadalījums šaham 2021.gadā
LSFP budžeta līdzekļu sadalījums šaham 2020.gadā
LSFP budžeta līdzekļu sadalījums šaham 2019.gadā
LSFP budžeta līdzekļu sadalījums šaham 2018.gadā
LSFP budžeta līdzekļu sadalījums šaham 2017.gadā


Valsts budžeta līdzekļu izlietojums 2018.gada 1. ceturksnī
Valsts budžeta līdzekļu izlietojums 2018.gada 2. ceturksnī
Valsts budžeta līdzekļu izlietojums 2018.gada 3. ceturksnī
Valsts budžeta līdzekļu izlietojums 2019.gada 1.ceturksnī
Valsts budžeta līdzekļu izlietojums 2019.gada 2.ceturksnī
Valsts budžeta līdzekļu izlietojums 2020.gada 4.ceturksnī

"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" "COVID_19" izlietojums 1.–2.ceturksnis

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums pasākuma "RTU Open 2018" organizēšanai

Sporta klašu saraksts (2016.,2017.,2018., 2019., 2020., 2021)
Kontrolnormatīvi SSG, MT-1 un MT-2 grupām
Latvijas jauniešu klasiskā šaha čempionāta norises noteikumi

2023.gada 20.marta kārtējās biedru sapulces protokols
2022.gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns

Biedru ārkārtas sapulces protokols P-22/2, 21.03.2022
Biedru sapulces protokols P-22/1, 25.02.2022

2019.gada 28.augusta valdes sēdes protokols
2019.gada 17.jūlija valdes sēdes dienaskārtība
2019.gada 12.jūlija federācijas prezidenta paziņojums
2018.gada 21.decembra valdes sēdes protokols

2018.gada 21.decembra valdes sēdes dienaskārtība
Biedru sapulces protokols Nr.1/18 30.04.2018
2018.gada 30.aprīļa biedru sapulces darba kārtība
2018.gada 23.februāra valdes sēdes protokols
2018.gada 23.februāra valdes sēdes dienaskārtība
2017.gada 5.oktobra valdes sēdes protokols
2017.gada 5.oktobra valdes sēdes dienaskārtība

2017.gada 30.aprīļa valdes sēdes protokols
2016.gada 14.augusta paplašinātas valdes sēdes un preses konferences protokols
2016.gada 24.februāra valdes sēdes protokols
2015.gada 9.decembra valdes sēdes protokols

2022.gada pārskats
2021.gada pārskats

2020.gada pārskats
2019.gada pārskats
2018.gada pārskats
2017.gada pārskats
2016.gada pārskats
2015.gada pārskats

2014.gada pārskats

Aizliegto vielu un metožu saraksts
Nacionālā antidopinga organizācija
FIDE Antidopinga noteikumi
"Covid-19" protokols
(12.01.2022)

Šaha noteikumi (angliski)
FIDE Šaha Noteikumi
Šaha spēles pamati
Latvijas čempionātu rezultāti