Valde

Vārds, uzvārds

Pilnvaru apjoms

Termiņš

Tālr.

E-pasts

Āris Ozoliņš

Prezidents, tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi 27.05.2018.- 27.05.2022. +371 29207601 ozolins@apollo.lv

Guntars Antoms

Valdes loceklis, tiesības pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem 27.05.2018.- 27.05.2022. +371 29243358 guntars.antoms@inbox.lv

Alberts Cimiņš

Valdes loceklis, tiesības pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem
Ģenerālsekretārs
27.05.2018.- 27.05.2022. +371 28804664 alberts.cimins@inbox.lv

Jānis Isakovs

Valdes loceklis, tiesības pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem 27.05.2018.- 27.05.2022. +371 29205050 isakovs.janis@gmail.com

Ilmārs Krūms

Valdes loceklis, tiesības pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem 27.05.2018.- 27.05.2022. +371 29210068 ilmars.krums@balticlaw.com

Egons Lavendelis

Valdes loceklis, tiesības pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem 27.05.2018.- 27.05.2022. +371 29876891 egons.lavendelis@rtu.lv

Arturs Neikšāns

Valdes loceklis, tiesības pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem 27.05.2018.- 27.05.2022. +371 28339670 arturs.neiksans@gmail.com

Normunds Miezis

Valdes loceklis, tiesības pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem 27.05.2018.- 27.05.2022.  +371 28896298 miezisn@googlemail.com

Andris Ozols

Valdes loceklis, tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi 27.05.2018.- 27.05.2022. +371 67039400 andris.ozols@liaa.gov.lv

Līga Ungure

Valdes locekle, tiesības pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem 27.05.2018.- 27.05.2022. +371 29671789 chess@latnet.lv