Aizsaulē devies desmitkārtējais Latvijas čempions šaha kompozīcijā Imants Dulbergs

23.04.2018

Pavasara plaukums šogad ir pienācis ar skumju ziņu – 14. aprīlī aizsaulē aizgājis visu problēmistu saimē cienītais kolēģis, desmitkārtējais Latvijas čempions šaha kompozīcijā Imants Dulbergs.

Viņš piedzima Vidzemes vidienē, Jaunpiebalgas pagastā 1936.gada 6. februārī. Tur pagāja arī viņa bērnība un skolas gadi, tika iepazītas pirmās šaha spēles gudrības. 1954. gadā, pēc vidusskolas beigšanas, viņa dzīves ceļš ved uz Rīgu, šeit studēta fiziskā kultūra. Pēc augstskolas beigšanas Imantu norīkoja darbā uz Jelgavas rajonu, kur viņš strādāja par fizkultūras skolotāju vispirms dažus gadus Valgundes, bet pēc tam līdz aiziešanai pensijā Kalnciema vidusskolā. Brīvie brīži tika veltīti šaha kompozīcijai.

Šaha kompozīciju viņš iepazina jau skolas gados, piedaloties šaha uzdevumu risināšanas konkursos. Pamazām viņš apguva arī to sastādīšanas gudrības un ap 1960. gadu vispirms žurnālā "Šahs", bet pēc tam arī citos padomju un ārzemju šaha žurnālos parādījās viņa komponētie šaha uzdevumi. Kopumā viņš publicēja vairāk nekā 500 uzdevumus, daudzi no tiem apbalvoti sastādīšanas konkursos. Vislielākos panākumus Imants sasniedza daudzvilču sastādīšanā. Šajā žanrā viņš septiņas reizes kļuva par Latvijas čempionu un 1973. gada PSRS čempionātā izcīnīja sudraba medaļu. 1975. gadā viņam piešķīra PSRS sporta meistara titulu. Šaha kompozīcijas zelta fondā, FIDE albumos ir atlasīti desmit viņa uzdevumi.

Imants bija arī čakls Latvijas šaha problēmistu gaitu organizators, no 1975. līdz 1984. gadam – Šaha federācijas šaha kompozīcijas komisijas priekšsēdētājs. Šaha kompozīcijas risināšanas čempionātu dalībnieki viņu atcerēsies kā daudzu šo sacensību galveno tiesnesi.

Imants ir līdzautors 1980. gadā izdotajam krājumam "Latvijas šahistu jaunrade". Viņa spalvai pieder arī Pasaules šaha problēmistu kongresā, Jūrmalā, 2008. gadā, prezentētā grāmata: "They left their mark. Prominent Latvian chess composers." (Viņi atstāja savu zīmogu. Prominentie Latvijas šaha komponisti.). No 1999. līdz 2007. gadam viņš bija Latvijas šaha problēmistu biedrības žurnāla "d2-d4" galvenais redaktors.

Atmiņā paliks viņā enerģiskā, gaišā personība, draudzīgā un humorpilnā klātbūtne problēmistu saietos.

Jūlija Visocka,
Uldis Strautiņš,
Latvijas Problēmšaha biedrība