Uz mācībām aicina "Latvijas Treneru tālākizglītības centrs"

25.08.2021

"Latvijas Treneru tālākizglītības centrs" aicina mācībām pievienoties sportistus, trenerus vai sporta interesentus, lai iegūtu Latvijas valsts atzītu trenera sertifikātu, kas sniedz iespēju likumīgi strādāt par treneri gan privātajā sektorā, gan valsts sektorā sporta nozarē.

Jau vairāk kā 10 gadus biedrība "Latvijas Treneru tālākizglītības centrs" realizē C kategorijas treneru mācības. Mūsu komandā strādā izcilākie sporta nozares profesionāļi, kā rezultātā esam kļuvuši par akreditētu izglītības iestādi.Arī šogad aicinām mācībām pievienoties sportistus, trenerus vai sporta interesentus, lai iegūtu Latvijas valsts atzītu trenera sertifikātu, kas sniedz iespēju likumīgi strādāt par treneri gan privātajā sektorā, gan valsts sektorā sporta nozarē.  

Izglītības programmu var apgūt gan mācoties ATTĀLINĀTI (piedaloties lekcijās attālināti, ar iespēju noskatīties tās atkārtoti sev ērtā laikā neierobežotu reižu skaitu), kā arī KLĀTIENĒ (ja epidemoloģiskā situācija un valdības ierobežojumi to ļauj).

Mācību sākums: 2021.gada 15.septembrī;Mācību ilgums: 10 mēneši;Mācību laiks: trešdienās, no plkst. 9.30–15.30;Mācību maksa: 800 eiro (mācību maksu var dalīt vairākos maksājumos (līdz 10) - kopējā summa nemainās);Mācību klātienes norises vieta: Brīvības gatve 333, Rīga (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija);Nepieciešamā izglītība: vidējā izglītība;Mācību forma: teorētiskās lekcijas;Mācību noslēgums: 2022.gada jūnijs.

Mācību priekšmeti:
Anatomija
Fizioloģija;
Sporta psiholoģija;
Sporta pedagoģija;
Treniņu teorija;
Sporta medicīna;
Sportistu uzturs;
Trenera gada plāna izstrāde izvēlētajā sporta veidā.

Mācoties pie mums, Jūs:iegūsiet zināšanas no labākajiem sporta nozares teorētiķiem un praktiķiem;
varēsiet piekļūt mācību materiāliem, vērtējumiem un veiktajiem maksājumiem elektroniski –  izglītības vadības sistēmā;
varēsiet brīvi izmantot plašu sporta zinātnes bibliotēku;
iegūsiet prasmes plānot un izstrādāt treniņu gada plānus, novērtēt audzēkņu sagatavotību, izstrādāt sagatavotībai atbilstošus vingrinājumus, kas nodrošina efektīvu iedarbību, attīstīt sporta veidam nepieciešamās fiziskās īpašības u.c.;
iegūsiet jaunus kontaktus, kas noderēs trenera darbā;
ērti nokļūsiet uz mācībām, jo atrodamies vietā, kur ērti piekļūt gan ar sabiedrisko, gan ar privāto transportu;
absolvējot mācības saņemsiet apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi.

Pieteikties mācībām un iegūt sīkāku informāciju varat mūsu mājas lapā: https://www.treneruizglitiba.lv/SAKUMS/id/10
PIESAKIES TŪLĪT!!  
Uz tikšanos!
www.treneruizglitiba.lv