Latvijas jauniešu čempionāta apbalvošana, zēni. Foto: Agapi Ter-Avetisjana

28.08.2021