Kontakti

Nov
13

Kontakti

Nosaukums: biedrība „LATVIJAS ŠAHA FEDERĀCIJA”
Reģ numurs: 50008022351
Adrese:  Vecpilsētas iela 19, LV-1050
Bankas nosaukums: AS „Citadele banka”
Bankas kods: PARXLV22
Norēķinu konts: LV76PARX0000245131011
FAX: 67224494
e-pasts: info@sahafederacija.lv

STATŪTI

IESNIEGUMS par IESTĀŠANOS FEDERĀCIJĀ

 

FEDERĀCIJAS VALDES SASTĀVS:

Vārds, uzvārds

Pilnvaru apjoms

Termiņš

Tālr.

E-pasts

Pēteris Šmidre

Prezidents, tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi 03.01.2012.-
03.01.2016.
+371 67490000 info@sahafederacija.lv

Guntars Antoms

Valdes loceklis, tiesības pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem 29.07.2010.- 29.07.2014. +371 29243358 guntars.antoms@inbox.lv

Alberts Cimiņš

Valdes loceklis, tiesības pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem 29.07.2010.- 29.07.2014. +371 28804664 alberts.cimins@inbox.lv

Jānis Isakovs

Valdes loceklis, tiesības pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem 29.07.2010.- 29.07.2014. +371 29205050 isakovs.janis@gmail.com

Ilmārs Krūms

Valdes loceklis, tiesības pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem 29.07.2010.- 29.07.2014. +371 29210068 ilmars.krums@balticlaw.com

Egons Lavendelis

Valdes loceklis, izpilddirektors, tiesības pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem 29.07.2010.- 29.07.2014. +371 29876891 egons.lavendelis@rtu.lv

Jānis Lelis

Valdes loceklis, ģenerālsekretārs, tiesības pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem 03.01.2012.-
03.01.2016.
+371 29556340 jlelis@latnet.lv

Normunds Miezis

Valdes loceklis, tiesības pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem 29.07.2010.- 29.07.2014. miezisn@googlemail.com

Andris Ozols

Valdes loceklis, tiesības pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem 03.01.2012.-
03.01.2016.
+371 26460988 andris.demo@gmail.com

Līga Ungure

Valdes locekle, tiesības pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem 29.07.2010.- 29.07.2014. +371 29671789 chess@latnet.lv